Svi sportovi i sve igre ispunjavaju uslov za GLOBALNI BONUS ukoliko je minimalna kvota 1,35. GLOBALNI BONUS se obračunava po pravilu: Na pogođenih.

 • 5 mečeva dodaje se bonus od 3% na dobitak
 • 6 mečeva dodaje se bonus od 5% na dobitak
 • 7 mečeva dodaje se bonus od 10% na dobitak
 • 8 mečeva dodaje se bonus od 15% na dobitak
 • 9 mečeva dodaje se bonus od 20% na dobitak
 • 10 mečeva dodaje se bonus od 25% na dobitak
 • 11 mečeva dodaje se bonus od 30% na dobitak
 • 12 mečeva dodaje se bonus od 35% na dobitak
 • 13 mečeva dodaje se bonus od 40% na dobitak
 • 14 mečeva dodaje se bonus od 45% na dobitak
 • 15+ mečeva dodaje se bonus od 50% na dobitak

Meč koji je odigran na tiketu i obrađen po kvoti jedan (1,00) ne ulazi u obračun tipova koji zadovoljavaju uslov za dodelu GLOBALNOG BONUSA koji je obračunat i odštampan na tiketu. Meč koji je obrađen po kvoti jedan (1,00) se umanjuje od ukupnog broja mečeva i GLOBALNI BONUS se odobrava na ostatak mečeva po pravilu minimalnog broja pogođenih mečeva koji ispunjavaju uslov za dodelu GLOBALNOG BONUSA.

GLOBALNI BONUSI se obračunavaju na sistemske tikete po pravilu broja mečeva u kombinaciji. Ako na odigrane mečeve postoje različiti uslovi (primer uslova 6, 7, 8 od 8 mečeva) za svaki uslov se obračunava GLOBALNI BONUS iz pravila broja pogođenih mečeva u kombinaciji.